Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè tiền thân là Xí nghiệp May 12 và 13 (Khu C) trực thuộc Công ty May Nhà Bè, được cổ phần hóa theo Quyết định số 1867/QĐ-TCCB ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá và Quyết định số 208/2003/QĐ-BCN ngày 04/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp May 12 và 13 thành Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè.

»Xem thêm

Video

NBC - Tổng Công ty CP
Công ty CP Thịnh Phát
Công ty CP Truyền thông NBC
Hưng phát
Công ty CP May Đà Lạt
Công ty CP May 9
Công ty CP May Bình Thuận  Nhà Bè
Công ty CP May An Nhơn
Công ty CP Đầu tư An Phát
Công ty CP Kinh doanh  Nhà Bè phía Bắc
Công ty CP May Tam Quan
Công ty CP May Sông Tiền
Công ty CP Đầu tư Nhà Bè
Công ty LD Newell Nhà Bè
Công ty LD Giặt tẩy NBC
Công ty CP Xây lắp  công nghiệp Nhà Bè
Công ty CP May Tây Sơn
Công ty CP May Gia Lai
Công ty CP May Bình Định
Công ty CP Tư vấn   Công nghệ Nhà Bè
Tập đoàn Dệt May Việt Nam