Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY CÔNG NGHIỆP

01/06/2015, 12:00 am
 Công ty Cổ Phần May Phú Thịnh - Nhà Bè là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty May Nhà Bè cần tuyển 100 công nhân may công nghiệp. Nhận đào tạo lao động chưa có tay nghề, thu nhập cao.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

31/01/2013, 12:00 am
 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH –NHÀ BÈ   PHÒNG TỔ CHỨC         Số: 01/13/TCLĐ-MPT               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2013                                                                                THÔNG BÁO  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG    

Tuyển dụng Nhân viên cơ điện

09/10/2012, 11:00 pm
Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè tiền thân là Xí nghiệp May 12 và 13 (Khu C) trực thuộc Công ty May Nhà Bè, được cổ phần hóa theo Quyết định số 1867/QĐ-TCCB ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá và Quyết định số 208/2003/QĐ-BCN ngày 04/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp