Thông báo

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Lượt tải về : 1

Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Lượt tải về : 1

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Lượt tải về : 1

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Lượt tải về : 1

Ngày 13/12/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu NPS trên sàn Upcom

Lượt tải về : 1

Quyết định chấp thuận đăng ký GD cổ phiếu NPS trên sàn Upcom

Lượt tải về : 1

Thông báo chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu NPS

Lượt tải về : 1

Quyet dinh chap thuan huy niem yet co phieu NPS

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Lượt tải về : 1