Xuất khẩu dệt may của Sri Lanca tăng 4,7% trong 7 tháng đầu năm 2018

 Theo thống kê do Ngân hàng trung Ương Sri Lanca đưa ra thì khoản thu của Sri Lanca từ xuất khẩu dệt may trong 7 tháng đầu năm 2018 đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước lên 2,984 tỷ USD. Nhập khẩu vật liệu dệt và các mặt hàng dệt đã tăng 4,3% lên 1,61 tỷ USD trong khi nhập khẩu hàng may mặc và phụ kiện giảm 14,3% xuống còn 189,5 triệu USD.

Trong tháng 7 năm 2018, khoản thu của Sri Lanca từ xuất khẩu dệt may đã giảm sau khi tăng trưởng trong vài tháng. Quốc đảo này đã thu được 465,6 triệu USD từ xuất khẩu dệt may, giảm 0,2% so với gái trị xuất khẩu 466,6 triệu USD trong cùng tháng năm 2017. “Thu từ dệt may đã giảm nhẹ trong tháng 7 năm 2018 do nhu cầu giảm của thị trường Mỹ và các thị trường phi truyền thống như Canada, UAE và Australia và hiệu ứng cơ sở đã phản ánh nguồn thu từ xuất khẩu cao đáng kể trong tháng 7 năm 2017”.

Hình ảnh có liên quan

Trong khi đó chi tiêu của Sri Lanca cho hàng dệt và các mặt hàng dệt giảm trong tháng 7 năm 2018 do chi nhiều hơn cho nhập khẩu vải và sợi. Nhập khẩu vật liệu dệt và các mặt hàng dệt đã tăng 5,3% lên 249,6 triệu USD trong tháng trong khi hàng nhập khẩu may mặc và phụ kiện đã tăng 9,2% lên 24,4 triệu USD.

Năm 2017, Sri Lanca đã thu được 5,031 tỷ USD xuất khẩu dệt may, tăng trưởng 3% so với năm trước. Trong đó chỉ xuất khẩu hàng may đã chiếm 4,739 tỷ USD. Mặt khác nhập khẩu đã tăng 0,7% lên 2,727 tỷ USD.

Theo vinatex.com