Cảnh báo một số mặt hàng dệt may vượt ngưỡng quy định trong Hiệp định Việt Nam - EAEU

Một số mặt hàng đồ lót và quần áo trẻ em được nhập khẩu từ tháng 1 - 10 năm 2017 vào thị trường này, đạt 173.330 kg và 112.732 kg và đã vượt ngưỡng trigger levels.

Theo cam kết trong Hiệp định EAEU FTA, khi đạt ngưỡng trigger levels, Liên minh có thể áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng liên quan trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng

Ngày 14/12/2017 Ủy ban Liên minh kinh tế Á - Âu (Vụ Bảo vệ thị trường trong nước) có công hàm số 14-674 thông báo về việc số lượng mặt hàng đồ lót (mã HS 6107, 6108, 6207, 6208, 6112) và quần áo trẻ em (mã HS 6111 20, 6111 30, 6111 90, 6209), được nhập khẩu từ tháng 1 tới tháng 10 năm 2017 vào lãnh thổ Liên minh châu Âu, đạt 173.330 kg và 112.732 kg và đã vượt ngưỡng trigger levels cho năm 2017 được quy định theo Phụ lục 2 của Hiệp định VN-EAEU FTA.

Theo cam kết trong Hiệp định EAEU FTA, khi đạt ngưỡng trigger levels, Liên minh có thể áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng liên quan trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng.

Bộ Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Liên minh được biết.