Bảo mật

 Xin chào đón bạn  đến với trang Web của chúng tôi!

Chúng tôi luôn tôn trọng quyền cá nhân  của bạn. Trong quá trình sử dụng nếu có những ý kiến đóng góp bổ sung hay thay đổi xin liên hệ với chúng tôi.

 Dưới đây là những điều khoản được đặt ra nhằm nhằm bảo vệ quyền truy cập quản lý thông tin cá nhân của bạn đọc một cách thật chặt chẽ.

 

1. Chính sách bảo mật :

- Trang web www.phuthinhnb.com quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn.

- Chúng tôi luôn luôn bảo mật thông tin bạn đọc trên trang web.  Bất cứ thông tin cá nhân nào gởi cho chúng tôi đều hoàn toàn được bảo mật. 

2. Mối liên hệ với những trang khác :

Trang web sẽ có những đường nối tới các website khác. Chúng tôi cũng không thẩm tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác của toàn bộ nội dung đó. Việc trang web của chúng tôi có những đường dẫn đến các website khác không ngụ ý việc chúng tôi chấp thuận việc truy cập website được kết nối. Nếu bạn quyết định truy cập trang web của bên thứ ba thì đó là quyết định cá nhân và bạn phải chịu rủi ro.

3. Chia sẻ thông tin với bên liên quan :

 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết.

4. Cách sử dụng cookies :

- Cookies là một dữ liệu được cài vào máy của bạn và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn.

- Trang web www.phuthinhnb.com  sử dụng cookie để thu thập các thông tin dữ liệu thống kê, đẩy mạnh các tiện ích và cách bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng. Tuy nhiên Cookies không ghi chép hết toàn bộ các thông tin cá nhân.

5. Tham khảo: 

 Đôi khi chúng tôi sẽ làm những cuộc khảo sát trên web, việc tham gia tham khảo là hoàn toàn tự nguyện bạn có quyền tham gia hoặc không. Thông tin tham khảo có thể sẽ yêu cầu thông tin cá nhân cụ thể. Tuy nhiên thông tin này sẽ được sử dụng vào mục đích cải thiện trang web cũng như phục vụ việc làm hài lòng bạn đọc.

6. Quy định an toàn của www.phuthinhnb.com

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

7. Nâng cấp dịch vụ: 

Chúng tôi cũng gởi đến bạn đọc thông báo về nâng cấp dịch vụ nếu có. Các thông tin cá nhân của các bạn nếu có thay đổi hãy thông báo cho chúng tôi

8. Liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn cần liên hệ với Công ty cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè về bất kỳ nội dung gì liên quan đến bảo mật thông tin trên website, vui lòng theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè

13A Tống Văn Trân, Phường 5, quận 11, TP HCM

Phone : (84-8) 3865 0561

Fax : (84-8) 3974 4041

Email : nps@phuthinhnb.com.vn