Lịch sử hình thành

1. Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè tiền thân là Xí nghiệp May 12 và 13 (Khu C) trực thuộc Công ty May Nhà Bè, được cổ phần hóa theo Quyết định số 1867/QĐ-TCCB ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá và Quyết định số 208/2003/QĐ-BCN ngày 04/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp May 12 và 13 thành Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè. Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ của Công ty là 7.062.000.000 đồng. Là Công ty thành viên của Công ty cổ phần May Nhà Bè, không nằm ngoài chủ trương phát triển toàn diện tất cả các thành viên trong May Nhà Bè, Phú Thịnh - Nhà Bè đang từng bước phát triển cả về quy mô hoạt động lẫn quy mô vốn so với khi mới bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty đã được nâng lên thành 10.593.000.000 đồng và được phép kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

lập, vốn điều lệ của Công ty là 7.062.000.000 đồng. Là Công ty thành viên của Công ty cổ phần May Nhà Bè, không nằm ngoài chủ trương phát triển toàn diện tất cả các thành viên trong May Nhà Bè, Phú Thịnh - Nhà Bè đang từng bước phát triển cả về quy mô hoạt động lẫn quy mô vốn so với khi mới bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty đã được nâng lên thành 10.593.000.000 đồng và được phép kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

 

2. Giới thiệu về công ty

Tên công ty: Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè
Tên viết tắt: NPS.
Tên giao dịch: Phu Thinh - Nha Be Garment Joint-Stock.Company

 •  Trụ sở: 13A, Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
 •  Tel: (84-8) 3865 0561
 •  Fax: (84-8) 3974 4041
 •  Email: nps@phuthinhnb.com.vn
 •  Website: http://www.phuthinhnb.com.vn/

Vốn điều lệ hiện nay: 10.593.000.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).

THỜI ĐIỂM VỐN TĂNG THÊM HÌNH THỨC TĂNG VỐN VỐN ĐIỀU LỆ SAU KHI TĂNG
Khi thành lập (Giấy CNĐKKD cấp ngày 06/02/2004)     7.062.000.000
Lần thứ hai (Giấy CNĐKKD cấp ngày 10/11/2006) 3.531.000.000 Phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu 10.593.000.000

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

 • Sản xuất, mua bán hàng may mặc;
 • Mua bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, linh kiện, phụ tùng trong các ngành như dệt may, công nghiệp, điện tử, công nghệ thông tin và hàng kim khí điện máy;
 • Giặt, tẩy, thêu sản phẩm và in trên bao bì;
 • Kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản, cho thuê kho bãi;
 • Kinh doanh vận tải hàng hoá;
 • Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Không tái chế tẩy nhuộm, kinh doanh nhà hàng - khách sạn tại trụ sở)